• light
  light
  Wysoka jakość usług
  Szybkie terminy realizacji
 • light
  light
  Wysoka jakość usług
  Szybkie terminy realizacji

Jesteśmy niezależnym laboratorium budowlanym, które świadczy usługi dla każdego z uczestników procesu budowlanego. Nasza kadra stanowi dynamiczny oraz sprawnie działający zespół, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w usłudze badanie betonu.

Gwarantujemy: wysoką jakość terminowość miłą atmosferę

Badanie betonu

Badania betonu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, które opisują każdą czynność począwszy od pobrania próbki, aż po końcowe badanie i opracowanie raportu. Ważne jest, aby beton był badany przez wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie w pracy laboratoryjnej wymagającej dużej dokładności i sumienności. Pobieranie próbek do badania betonu opisuje norma PN-EN 12350-1:2011 Badanie mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. Badanie betonu generalnie dzieli się na: badanie mieszanki betonowej wynik uzyskuje się jeszcze przed wbudowaniem w docelowy element konstrukcyjny oraz badania stwardniałego betonu. Jeżeli nie ma indywidualnych ustaleń z Odbiorcą, wówczas zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” badania stwardniałego betonu wykonuje się po 28 dniach dojrzewania próbek w warunkach laboratoryjnych ściśle określonych normą PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
Kostka-brukowa-na-betonie-1-male